ประชาสัมพันธ์_2.jpg ตามนี้2  โปสเตอร์_หนองแด_4.jpg

 

 
38538.jpg

  นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว

               รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี           

อ่านต่อ...

          

นายสยาม ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ....

นายนพดล นิกรแสน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ...

 

 


                         

คู่มือ

ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน

การจัดชื้อจัดจ้าง

รายได้ อปท

ข่าวสมัครงาน

 

งบทดลอง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกองเจ้าหน้าที่

 

 


 

งานบริการ

                    E-Qlands

                    ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps)

                         ระบบศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน/ร้องทุกข์)

                         ระบบสืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน

                         ระบบค้นหาข้อมูลจัดสรรที่ดิน และอาคารชุด

                         ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

                         บันทึกชาวดิน    

 

แบบฟอร์ม Download

           หนังสือมอบอํานาจ

                    หนังสือมอบอํานาจ (สําหรับห้องชุด)

                    หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด.21)

                    แบบพิมพ์การจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช1 - อ.ช30)

                    แบบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (จ.ส.ก.1 - จ.ส.ก.11)

                    คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น

                    คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด

                    แบบฟอร์มต่างๆ