: รายการข้อมูล
: Facebook

: สถิติผู้เยี่ยมชม

 

Free Website Counters

 
ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ดาวน์โหลด  
ประกาศราคากลางในงานปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ดาวน์โหลด  
ประกาศราคากลางในงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง ดาวน์โหลด  
ประกาศราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องสารบบและห้องจัดเก็บระวางแผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง ดาวน์โหลด  
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด ดาวน์โหลด  

 

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

 


 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐