Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 64
เมื่อวาน131
สัปดาห์นี้ 848
สัปดาห์ที่แล้ว 1583
เดือนนี้ 2572
เดือนที่แล้ว 7818
ทุกวัน 711915
Your IP3.235.45.196
วันนี้2020-08-13
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 7
ปกต-420x289
who-we-are

บทความทั่วไป

| | |จัดชื้อจัดจ้างประจำปีบงประมาณ  2562| | |4

 54. ประกาศผูชนะการเสนอราคา ขอชื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้และเก้าอี้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี /สาขา /ส่วนแยก

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ดาวห์โหลด
   

 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าสถานที่เก็บรักษาพัสดุของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวห์โหลด

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๖ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธษนีและสาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอประจักษ์ศิลปาคมโดยวิธีเฉพราะเจาะจง  

 

ดาวห์โหลด

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอนองแสงโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอนายูงโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอวังสามหมอโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมปรับปรุงรางน้ำฝนหน้าสำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 

ส่วนแยกศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอาคารของสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๙ เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

39.ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวีธีฌฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

38.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแชมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

 37. จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 375 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

 

 ดาวห์โหลด

36.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

 

ดาวห์โหลด

35.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน

 

ดาวห์โหลด

34.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร/สาขา/ส่วนแยก

 

ดาวห์โหลด

33.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและมุมหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัตรงานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

32.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใชในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

สาขาหนองหานส่วนแยกทุ่งฝนและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปีส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

31.เรื่อง เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

30.รื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

29.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

28.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

27.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

26.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ดาวห์โหลด

25.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

24.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

23.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหล

22.เรื่องเผยแผร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหล

21.เรื่ององประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

20.ประกาศเรื่องเผยเพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

19.เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนบริการประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ 

และสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

ดาวห์โหลด 

16.ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวิธีเฉราะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

 

ดาวห์โหลด

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารและทางลาดคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยก 

น้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถต์และจักยานยนต์ สำนนักงานี่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ

 

ดาวห์โหลด์ 

 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มหลังคา สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวก สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้แถว4ที่นั่งรวม10แถวเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องนับธนบัตร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/

ส่วนแยกรวม 4แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิงรวม 5 ถัง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร สาขาบ้านผือ

 

ดาวห์โหลด

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงาน​​.

(3) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน​.

Untitled

2016-12-27 09-23-42   facebook:สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

line-hack ID: @ixk7589b

email-integration-2               email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ google Map  pan หรือ QR CODE

fax   FAX: 042244099 ,Tel 042222447

เปิดทำการ · 8:30–16:30​ ในวันเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดเรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด

คู่มือประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาต

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนเช่า

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตแก้ไขแผงจัดสรร

คู่มือประชาชน-การขอดูดทราย

 •คู่มือประชาชน-การต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9 

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตดูดทราย

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9

คู่มือประชาชน-การยกเลิกการจัดสรร

คู่มือประชาชน-การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน--การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออกหนังสืออนุญาตให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและ น.ส3 ก ตามมตรา 59

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและ น.ส.3ก เฉพาะราย

คู่มือประชาชน-การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงาน

คู่มือประชาชน-การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน

คู่มือประชาชน-การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล๊ด ประเภท คำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอหนังสือรังรองราคาประเมิน

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ

คู่มือประชาชน-การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมตรา 63

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดิน 

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา 59

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผุ้ปกครอง

คู่มือประชาชน-การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินขึ้นใหม่ ตามมาตรา 64

คู่มือประชาชน-การชี้ระวังแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ

คู่มือประชาชน-การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองทำประโยชน์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด แสดงตัวผู้พิทักษ์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ดแสดงตัวผู้อนุบาล

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเช่าอสังหาไม่ประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนจัดตั้งนิติหมู่บ้านจัดสรร

ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

จดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จำนอง)

จดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน

การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด(กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)

 จดทะเบียนอาคารชุดและผจกนิติบุคคลอาคารชุด

จดทะเบียนเช่า ตามพรบการเช่าอสังหาเพื่อพาณิชย์และอุตสา กรณีต้องประกาศ(เช่าไม่เกิน100ไร่)

จดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหา กรณีต้องประกาศ

จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหา กรณีไม่ต้องประกาศ

จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหา กรณีต้องประกาศ

จดทะเบียนเช่าตาม พรบการเช่าอสังหาเพื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สิทธิที่จะรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิได้รู้" (rights to know) ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตย โดยอาจพิจารณาได้จากบทบาท 2 ด้านดังนี้
1. ในทางการเมือง
ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งปรัชญานี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้บทบาทที่กว้างขวางแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง (participatory democracy) พื้นฐานเบื้องต้นที่ประชาชนจะใช้บทบาทของต้นให้ถูกต้องได้ นั้นคือประชาชนต้องมีความรู้ในความเป็นไปของการปกครอง ว่าในขณะนี้การปกครองได้ดำเนินการในเรื่องใดไว้อย่างไร เพื่อประชาชนจะได้ติดตามตรวจสอบ และใช้สิทธิใช้เสียงในการปกครองได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ การออกความเห็นในการจัดประชาพิจารณ์ การประท้วงแสดงพลังความต้องการ ตลอดจนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์
องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ถูกสร้างเพื่อทำการแทนรัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย องค์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่หลากหลายในการสัมพันธ์กับเอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ" ต่างๆ ขึ้นใช้ในการปกครอง และจะมีการออก "คำสั่งทางปกครอง"เมื่อต้องการบังคับการให้เกิดผลในกฎหมาย ดังนั้นกฎ ระเบียบและคำสั่งทางปกครองต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรได้รู้เพื่อที่จะพิเคราะห์ได้ว่ากรณีของตนผลจะเป็นเช่นใด แตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร และโต้แย้งได้อย่างไรและเพียงใดอันการคุ้มครองสิทธิเฉพาะตัวประชาชนแต่ละคน
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
 สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)
สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามาตรา 9 ได้ คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว (4) นิติบุคคลตาม (1) (2)(3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)
 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา11)
สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา13)
สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถ้าอุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคำขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง​​​​​​​​

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.