Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 82
เมื่อวาน485
สัปดาห์นี้ 567
สัปดาห์ที่แล้ว 1666
เดือนนี้ 4650
เดือนที่แล้ว 6598
ทุกวัน 640874
Your IP3.234.210.89
วันนี้2019-11-18
สมาชิกออนไลน์ 1
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 10
ปกต-420x289
who-we-are

บทความทั่วไป

Untitled

2016-12-27 09-23-42   facebook:สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

line-hack ID: @ixk7589b

email-integration-2               email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ google Map  pan หรือ QR CODE

fax   FAX: 042244099 ,Tel 042222447

เปิดทำการ · 8:30–16:30​ ในวันเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดเรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด

คู่มือประชาชน-การขอต่ออายุใบอนุญาต

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนเช่า

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตแก้ไขแผงจัดสรร

คู่มือประชาชน-การขอดูดทราย

 •คู่มือประชาชน-การต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9 

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตดูดทราย

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตใช้ในที่ดินของรัฐตามมตรา 9

คู่มือประชาชน-การยกเลิกการจัดสรร

คู่มือประชาชน-การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน--การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

คู่มือประชาชน-การขออกหนังสืออนุญาตให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและ น.ส3 ก ตามมตรา 59

ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและ น.ส.3ก เฉพาะราย

คู่มือประชาชน-การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงาน

คู่มือประชาชน-การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน

คู่มือประชาชน-การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่

คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล๊ด ประเภท คำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอหนังสือรังรองราคาประเมิน

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ

คู่มือประชาชน-การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมตรา 63

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดิน 

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา 59

คู่มือประชาชน-การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผุ้ปกครอง

คู่มือประชาชน-การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินขึ้นใหม่ ตามมาตรา 64

คู่มือประชาชน-การชี้ระวังแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ

คู่มือประชาชน-การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองทำประโยชน์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ด แสดงตัวผู้พิทักษ์

คู่มือประชาชน-คำขอเบ็ดเตล็ดแสดงตัวผู้อนุบาล

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนเช่าอสังหาไม่ประกาศ

คู่มือประชาชน-จดทะเบียนจัดตั้งนิติหมู่บ้านจัดสรร

ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

จดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จำนอง)

จดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน

การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด(กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)

 จดทะเบียนอาคารชุดและผจกนิติบุคคลอาคารชุด

จดทะเบียนเช่า ตามพรบการเช่าอสังหาเพื่อพาณิชย์และอุตสา กรณีต้องประกาศ(เช่าไม่เกิน100ไร่)

จดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด

จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหา กรณีต้องประกาศ

จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหา กรณีไม่ต้องประกาศ

จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหา กรณีต้องประกาศ

จดทะเบียนเช่าตาม พรบการเช่าอสังหาเพื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สิทธิที่จะรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อรองรับ "สิทธิได้รู้" (rights to know) ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตย โดยอาจพิจารณาได้จากบทบาท 2 ด้านดังนี้
1. ในทางการเมือง
ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งปรัชญานี้จะสัมฤทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้บทบาทที่กว้างขวางแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง (participatory democracy) พื้นฐานเบื้องต้นที่ประชาชนจะใช้บทบาทของต้นให้ถูกต้องได้ นั้นคือประชาชนต้องมีความรู้ในความเป็นไปของการปกครอง ว่าในขณะนี้การปกครองได้ดำเนินการในเรื่องใดไว้อย่างไร เพื่อประชาชนจะได้ติดตามตรวจสอบ และใช้สิทธิใช้เสียงในการปกครองได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ การออกความเห็นในการจัดประชาพิจารณ์ การประท้วงแสดงพลังความต้องการ ตลอดจนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์
องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ถูกสร้างเพื่อทำการแทนรัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย องค์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่หลากหลายในการสัมพันธ์กับเอกชน โดยมีการออก "กฎระเบียบ" ต่างๆ ขึ้นใช้ในการปกครอง และจะมีการออก "คำสั่งทางปกครอง"เมื่อต้องการบังคับการให้เกิดผลในกฎหมาย ดังนั้นกฎ ระเบียบและคำสั่งทางปกครองต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรได้รู้เพื่อที่จะพิเคราะห์ได้ว่ากรณีของตนผลจะเป็นเช่นใด แตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร และโต้แย้งได้อย่างไรและเพียงใดอันการคุ้มครองสิทธิเฉพาะตัวประชาชนแต่ละคน
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้
 สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)
สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามาตรา 9 ได้ คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว (4) นิติบุคคลตาม (1) (2)(3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)
 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา11)
สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ (มาตรา 25 วรรค 5)
สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา 17 หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา13)
สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) แต่ถ้าอุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคำขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง​​​​​​​​

1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งสำนักงานที่ดินสาขา ส่วนแยก

2 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตฯ

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.