Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 145
เมื่อวาน373
สัปดาห์นี้ 1523
สัปดาห์ที่แล้ว 2340
เดือนนี้ 5382
เดือนที่แล้ว 7613
ทุกวัน 750183
Your IP3.239.233.139
วันนี้2021-01-23
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 8
ปกต-420x289
who-we-are

จัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องโน๊ตบุ๊คของกลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและรายการเครื่องพิมพ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

46.ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้่างซ่อมแขมกล้องวงจรปิดที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายส่วนบริการประชาชนสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

42.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีื สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายส่วนบริการประชาชน สำนักงานที่ดิจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานชั้นล่างและปรับปรุงอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดอนจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ที่ใช้ในส่วนราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ สาขาบ้านดุง และส่วนแยกโนนสะอาด รวม ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22.ประกวดราคาสร้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๒๓๕ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19.เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

18.เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

17.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงพื้นอาคารสำนักงานชั้นล่างและปรับปรุงอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16.ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๒๓๕ ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งระบบประปา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี,สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี,สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

9.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

8.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

7.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

6.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

5.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

4.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

3.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 2.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

  1.ประกาศจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.