Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 136
เมื่อวาน212
สัปดาห์นี้ 614
สัปดาห์ที่แล้ว 946
เดือนนี้ 1560
เดือนที่แล้ว 7964
ทุกวัน 679001
Your IP34.204.202.44
วันนี้2020-04-07
สมาชิกออนไลน์ 4
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 9
ปกต-420x289
who-we-are

จัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชนชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          35.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม ด้วยวิธีประกวดราคาิอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี และสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          33.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี รวม 5 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          31.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          30.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุุสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          29.ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          28.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          27.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างผลิตหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเดิมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          23.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีี สาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพืื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตราฐาน ศูนย์ราชการสดวก (EGCC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธษนี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี,ขัดพื้นไม้สำนักงานชั้นสอง)สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          16. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

         14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         13. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

         12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

11.ประกาศผูชนะการเสนอราคา การจัดชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                     

10.ประกาศผู้ขนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี   

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๖ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสาขาบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ SIUZU D-MAX ทะเบียน สห-๕๖๔๔ กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวีดอุดรธานี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง  

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ ( รถตู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5.ประกาศผู้ชนะราคาช้ือพัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดแผนที่เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล)

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.