Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 213
เมื่อวาน201
สัปดาห์นี้ 1226
สัปดาห์ที่แล้ว 1449
เดือนนี้ 4990
เดือนที่แล้ว 5979
ทุกวัน 816481
Your IP3.236.232.99
วันนี้2021-10-22
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 17
ปกต-420x289
who-we-are

| | |จัดชื้อจัดจ้างประจำปีบงประมาณ  2562| | |4

 54. ประกาศผูชนะการเสนอราคา ขอชื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้และเก้าอี้สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี /สาขา /ส่วนแยก

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ดาวห์โหลด
   

 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าสถานที่เก็บรักษาพัสดุของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ดาวห์โหลด

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวห์โหลด

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๖ เครื่อง ที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธษนีและสาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอประจักษ์ศิลปาคมโดยวิธีเฉพราะเจาะจง  

 

ดาวห์โหลด

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอนองแสงโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอนายูงโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร สำนักงานที่ดินอำเภอวังสามหมอโดยวิธีเฉพราะเจาะจง 

 

ดาวห์โหลด

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมปรับปรุงรางน้ำฝนหน้าสำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 

ส่วนแยกศรีธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอาคารของสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ รวม ๙ เครื่องที่ใช้ในสำนักงานที่ดิน

จังหวัดอุดรธานี โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

39.ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวีธีฌฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

38.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแชมครุภันฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

สาขาหนองหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

 37. จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 375 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

 

 ดาวห์โหลด

36.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

 

ดาวห์โหลด

35.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน

 

ดาวห์โหลด

34.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร/สาขา/ส่วนแยก

 

ดาวห์โหลด

33.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและมุมหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัตรงานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

32.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใชในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

สาขาหนองหานส่วนแยกทุ่งฝนและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปีส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

31.เรื่อง เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

30.รื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

29.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

28.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

27.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

26.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ดาวห์โหลด

25.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

24.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

23.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหล

22.เรื่องเผยแผร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหล

21.เรื่ององประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

20.ประกาศเรื่องเผยเพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

19.เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนบริการประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ 

และสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

ดาวห์โหลด 

16.ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวิธีเฉราะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

 

ดาวห์โหลด

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารและทางลาดคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยก 

น้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถต์และจักยานยนต์ สำนนักงานี่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ

 

ดาวห์โหลด์ 

 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มหลังคา สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวก สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้แถว4ที่นั่งรวม10แถวเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องนับธนบัตร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/

ส่วนแยกรวม 4แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิงรวม 5 ถัง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร สาขาบ้านผือ

 

ดาวห์โหลด

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.