(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงาน​​.

(3) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน​.