Get Adobe Flash player

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 403
เมื่อวาน136
สัปดาห์นี้ 1055
สัปดาห์ที่แล้ว 2133
เดือนนี้ 6175
เดือนที่แล้ว 6532
ทุกวัน 595869
Your IP18.234.51.17
วันนี้2019-05-23
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 10
ปกต-420x289
who-we-are

บทความทั่วไป

100723

DJI 0171

DJI 0180

IMG 2961

IMG 3007

100723

DJI 0171

DJI 0180

IMG 2961

IMG 3007

 จัดชื้อจัดจ้างประจำปีบงประมาณ 2562


 

36.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

 

ดาวห์โหลด

35.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน

 

ดาวห์โหลด

34.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร/สาขา/ส่วนแยก

 

ดาวห์โหลด

33.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและมุมหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัตรงานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี/สาขา/ส่วนแยก 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

32.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศที่ใชในสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

สาขาหนองหานส่วนแยกทุ่งฝนและสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปีส่วนแยกโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

31.เรื่อง เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

30.รื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

29.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

28.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

27.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ขอสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

26.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ดาวห์โหลด

25.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

24.เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

23.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวห์โหล

22.เรื่องเผยแผร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหล

21.เรื่ององประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขากุดจับด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

20.ประกาศเรื่องเผยเพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ดาวห์โหลด

19.เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนบริการประชาชน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

 

ดาวห์โหลด

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

ดาวห์โหลด

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ 

และสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี

ดาวห์โหลด 

16.ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและที่พักประชาชนสำหรับผู้มาใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีสาขาหนองหาน โดยวิธีเฉราะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

13.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

 

ดาวห์โหลด

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารและทางลาดคนพิการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยก 

น้ำโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถต์และจักยานยนต์ สำนนักงานี่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ

 

ดาวห์โหลด์ 

 8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขาเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด 

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซ่มหลังคา สำนักงานที่ดินอุดรธานีสาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวก สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้แถว4ที่นั่งรวม10แถวเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องนับธนบัตร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/

ส่วนแยกรวม 4แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลด

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิงรวม 5 ถัง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวห์โหลด

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดร สาขาบ้านผือ

 

ดาวห์โหลด

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงาน​​.

(3) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน​.

Untitled

2016-12-27 09-23-42   facebook:สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

line-hack ID: @ixk7589b

email-integration-2               email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ google Map  pan หรือ QR CODE

fax   FAX: 042244099 ,Tel 042222447

เปิดทำการ · 8:30–16:30​ ในวันเวลาราชการ

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.