ภาพลักษณ์สำนักงาน
002
นายจิระศักดิ์  สุจริตตานันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี


alt

โต๊ะหมู่บูชาภายในห้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
alt

โต๊ะทำงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี


alt

จุดบริการ ฝ่ายทะเบียน


alt

โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน


alt

เคาท์เตอร์ธุรการ

alt

ป้ายบริเวณหน้าสำนักงาน "อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 44

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ 100 ปี"


alt

ทางเข้าหน้าอาคารสำนักงาน


alt

สวนบริเวณหลังเสาธงชาติ


alt

สวนบริเวณฝั่งทางเข้า


alt

บันไดทางขึ้นชั้น 2 ภายในห้องสารบบ
alt

อาคารควบคุมและเก็บรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดุดรธานี(เดิม)

alt