Get Adobe Flash player
117 ๑๑๗ ปี กรมที่ดิน
"ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน"            
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน    
"เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการการบริหาร ระดับสากล"     
                      125 web     125 ปี อุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง     
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ     อารยะธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี     
ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง    

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 418
เมื่อวาน378
สัปดาห์นี้ 796
สัปดาห์ที่แล้ว 1661
เดือนนี้ 5130
เดือนที่แล้ว 7592
ทุกวัน 547322
Your IP54.82.79.137
วันนี้2018-11-19
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 24
ปกต-420x289
who-we-are

ฝ่ายทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอหังสริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสาร ทางทะเบียนที่ดินทะเบียนอาคารและโรงเรียนตลอดจนดำเนินการตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็น ๓ งานคือ

  1. งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2
  2. งานทะเบียนที่ดิน

 

งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การรับคำขอ สอบสวน ทำสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน

-ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ขาย ฝากขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน จำนอง การได้มาโดยการครอบครอง ภารจำยอม สิทธิเก็บเงิน บรรยายส่วน เวนคืน ฯลฯ

-ประเมินราคาทรัพย์สิน

-การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฃ

-การรวม แบ่งแยก และสอบเขตที่ดิน

-ดำเนินการเกี่ยวกับมรดก การออกในแทน การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน

-ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น จดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น

 

 

งานทะเบียนที่ดิน

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาคำขอตรวจหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสารบบ ขอแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ขอคัและรับรองเอกสาร จัดทำบัญชีอายัด และตรวจอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

C info    

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.