Get Adobe Flash player

| | |ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |4>

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 200
สัปดาห์นี้ 200
สัปดาห์ที่แล้ว 1986
เดือนนี้ 4090
เดือนที่แล้ว 7316
ทุกวัน 625410
Your IP34.236.170.48
วันนี้2019-09-15
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 18
ปกต-420x289
who-we-are

ฝ่ายทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอหังสริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การควบคุม จัดเก็บและรักษาเอกสาร ทางทะเบียนที่ดินทะเบียนอาคารและโรงเรียนตลอดจนดำเนินการตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานออกเป็น ๓ งานคือ

  1. งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2
  2. งานทะเบียนที่ดิน

 

งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,2

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การรับคำขอ สอบสวน ทำสัญญา แก้สารบัญการจดทะเบียน

-ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ขาย ฝากขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน จำนอง การได้มาโดยการครอบครอง ภารจำยอม สิทธิเก็บเงิน บรรยายส่วน เวนคืน ฯลฯ

-ประเมินราคาทรัพย์สิน

-การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฃ

-การรวม แบ่งแยก และสอบเขตที่ดิน

-ดำเนินการเกี่ยวกับมรดก การออกในแทน การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน

-ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น จดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น

 

 

งานทะเบียนที่ดิน

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน พิจารณาคำขอตรวจหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสารบบ ขอแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ขอคัและรับรองเอกสาร จัดทำบัญชีอายัด และตรวจอายัด จัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.